Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /www/webvol11/xz/1zh2ayon9vajzfh/komshop.se/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.


Vilken information samlas in

Som besökare på ProTrade Sweden:s webbplats ombeds du att lämna personlig information för att handla. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt ibland även personnummer.


Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post eller post i samband med erbjudanden och katalogutskick.


Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att vi lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att köp ej kan genomföras korrekt. Då hänvisar vi er till vår telefon 018-4950480


Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.


Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till oss. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. Då måste personnummer anges för säker identifikation. En klickbar länk för att avbryta e-postutskick medföljer alltid utskicken.


Vem får ta del av informationen

ProTrade Sweden är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Vi delar heller inte information med leverantörer och samarbetspartners utom i samband med reklamation eller annan typ av ärende som kräver direkt kommunikation.


Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom vår verksamhet. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.


Ändring av policyn

ProTrade Sweden kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas. 

Butiken använder OpenCart
Komshop © 2019